ที่ตั้ง

บริษัท ไทตาตามิ โปรดักส์ จำกัด

421 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร. 053 431032 – 3
แฟ๊กซ์ 053 431038
เว็บไซต์ : http://www.thaitatami.com/
อีเมลล์ : info@thaitatami.com